Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos spektaklis „Vilties piligrimas“

www.seminarija.lt

647

Kovo 19 dieną, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, švenčiant šventojo globėjo iškilmę, seminarijos auklėtiniams ir alumnams buvo parodytas Vilniaus palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kolektyvo parengtas plastinės dramos spektaklis „Vilties piligrimas“, kuriame pasakojama palaimintojo Teofiliaus Matulionio biografija, per judesį, spalvas, veikėjų personažus perteikiamas gėrio ir blogio kovos paveikslas.

Šiame spektaklyje pasakojamas palaimintojo Teofiliaus gyvenimas nuo gimtųjų namų Kudoriškyje iki sugrįžimo į Lietuvą po Solovkų lagerio ir karcerio kančių 1933 metais.

Kūrinio scenarijaus autorė, režisierė ir muzikos takelio kūrėja Silvijana Bilskytė.

Scenografiją kūrė Zbignev Boguško, Daiva Varslavėnienė ir Jokūbas Rimkus.

Šviesas ir garsą kūrė Robertas Matulis.

Gražu ir prasminga, kad šiame spektaklyje vaidmenis dalinasi mokyklos mokytojai ir moksleiviai, kūrinio metu pasirodo kažkur 20 mokyklos bendruomenės narių.

Belieka palinkėti, kad palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos „Vilties piligrimas“ pasiektų kuo daugiau žiūrovų širdžių.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos fotografijos

Rekomenduojame