Pal. Teofilius bus pristatomas kaip Lietuvos šimtmečio žmogus

Konferencija SCIENTIA ET HISTORIA - 2018

Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia. Nuotr. Aleksandrs Timofejev
1 492
Konferencijos SCIENTIA ET HISTORIA – 2018
Edukacinės sesijos Skapiškyje (Kupiškio rajonas) programa
 
2018 m. balandžio 12 d.
 
9.30 val.
Šv. Mišios Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje. Šv. Mišias aukoja parapijos klebonas lic. kun. Albertas Kasperavičius, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Gieda Skapiškio parapijos choras (vargonininkė Asta Davolienė).
 
11.00 val.
Sveikinimai:
Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas,
Kupiškio rajono  savivaldybės kultūros, švietimo  ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė,
Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė,
Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai.
 
Pranešimai
I dalis. 11.20–13.20 val.
 
Moderatoriai:
Dr. kun. Gediminas Jankūnas, dr. Aldona Vasiliauskienė, Jurgita Trifeldienė.
  1. Aldona Vasiliauskienė. „Korbiko Madona“ – dovana Lietuvos šimtmečiui.
  2. Gediminas Jankūnas. Lietuviškumo ir istorinio naratyvo atskleidimas Motinos Marijos Kaupaitės laiškuose.
  3. Algirdas Jurevičius. Teofilius Matulionis – laisvas kalinys – Lietuvos šimtmečio žmogus.
  4. Algirdas Gaižutis. Arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinis ir kultūrinis palikimas Lietuvos šimtmečio šviesoje.
  5. Nerijus Pipiras. Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Pranas Dovydaitis: arkivyskupo straipsniai žurnale „Logos“.
  6. Olga Raugienė. Darbai Antalieptėje Lietuvos šimtmečiui: Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys.
Kavos pertrauka. 13.20 – 14.00 val.
 
II dalis. 14.00–15.30 val.
 
  1. Birutė Zaborskienė. Pilietinio sąmoningumo ir vertybinių nuostatų ugdymas  Skapiškio pagrindinėje mokykloje.
  2. Vita Vadoklytė. Istorinės ir literatūrinės atminties išsaugojimas Skapiškio mėgėjų teatre.
  3. Aušra Jonušytė. Lokaliniai istorijos tyrinėjimai – šaltiniai ir sklaida monografijose „Kupiškis“ ir „Skapiškis“.
  4. Mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies –  liaudžiai“ pristatymas.
Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė;
Šv. Juozapto Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vienuoliai:
 
t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM;
t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM;
brolis  Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM.
 
Konferencijos aptarimas:
 
Akademikas Algirdas Gaižutis, dr. kun. Gediminas Jankūnas, dr. mons. Algirdas Jurevičius, Jurgita Trifeldienė, dr. Aldona Vasiliauskienė.
 
Edukacinę sesiją Skapiškyje rengė ir kuruoja:
 
Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas (tel.: 8 687 703 41),
Kupiškio rajono  savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė (tel.: 8 610 366 73),
Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė (tel.: 8 682 175 83).
Dr. Aldona Vasiliauskienė (tel.: 8 617 439 24).
 
Konferencija vyksta Skapiškio pagrindinės mokyklos salėje
Adresas. Mokyklos g. 5, Skapiškis, Kupiškio rajonas.
Rekomenduojame