Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejuje Alantoje vyko istorijos pamoka

Vaidotas Žukas

785

Gegužės 9 d. Alantos gimnazijos mokytoja Dalia Rudėnienė surengė pamoką "Ar sovietų valdžiai pavyko palaužti tikėjimo laisvę Lietuvoje?" Pamoka vyko šiame miestelyje neseniai įkurtame Palaimintojo Teofilio Matuliono muziejuje Alantos dvare. 5-6 klasių mokiniai, pagal muziejaus eksponatus išanalizavę Alantoje krikštyto vyskupo-kankinio Teofiliaus gyvenimą, turėjo atsakyti į klausimą, ar okupacinė sovietų valdžia sugebėjo palaužti krikščionybęs laisvę mūsų šalyje?

Nuotraukų autorė – Jolanta Bimbirienė (muziejaus vedėja)

Rekomenduojame