Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės

Bernardinai.lt

822

2018 m. spalio 17 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks teol. dr. Romos Zajančkauskienės, Birštono sakralinio muziejaus vedėjos, vieša paskaita, skirta palaimintųjų Jurgio Matulaičio (1871–1927) ir Teofilio Matulionio (1873–1962) dvasinio gyvenimo raiškai pažinti.

Kaip pabrėžia lektorė, pavardžių panašumas skatina pažvelgti į dvasininkų gyvenimus, kad ne vien mokėtume atskirti šias asmenybes, bet ir pasisemtume jų vidinio gyvenimo intensyvumo. Paskaitoje bus žvelgiama į palaimintųjų Jurgio ir Teofiliaus dvasingumo raiškas. Ieškosime rakto asmenybėms, liudijusioms ir gynusioms tikėjimą, kūrusioms nepriklausomą Lietuvą, telkusioms tautą darniam gyvenimui, pažinti. Klausime, kur palaimintieji sutiko gyvąjį Dievą ir kas teikė jiems gyvenimo prasmę. Ieškosime jų draugų, aiškinsimės, kaip jie mokėjo išreikšti save laiškuose, kas ramino ir guodė kalinimo ar fizinių kentėjimų metu. Jų širdyse viešpatavo Dievo taika, kai į viską žiūrima labai ramiai su juntamu tikėjimo kvėpavimu, meilės dvasia. Susitikimas su arkivyskupais to laiko žmonėms buvo viena gražiausių gyvenimo akimirkų. Ar taip galėsime pasakyti ir mes, trumpame pasimatyme pažvelgę į palaimintuosius Matulaitį ir Matulionį?

Rekomenduojame