Pašventinas palaimintojo kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei pastatytas kryžius

„Šilelis“ inf.

Nuotr. Anykšta.lt
2 401
Kryžiaus pašventinimas. Nuotr. Anykšta.lt

Liepos 25 dieną, antradienį, 17 valandą Kudoriškio kaime (Skiemonių sen.) buvo pašventintas Palaimintojo kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei pastatytas 5 metrų trijų dalių kryžius.

Į šventinimo iškilmes  atvyko dvasininkijos elitas, rajono valdžios atstovai, suvažiavo gausybė tikinčiųjų.

Šventinimo iškilmes pradėjo T. Matulionio atminimo įamžinimo organizatorius, Skiemonių ir Alantos parapijų klebonas Sigitas Sudentas. Iškilmėse dalyvavo Popiežiaus apaštališkasis nuncijus Pedro Lopez Quintana, Lietuvos katalikų dvasininkas, buvęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Dusėtų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas bei kiti dvasininkai.

Kryžių arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei pastatytą  jo gimtajame kaime pašventino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Vyskupas dėkojo visiems, atvykusiems į iškilmes ir sakė, kad „šis kryžius yra vilties ir meilės ženklas visiems, savo kalbą pabaigęs Palaimintojo kankinio, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio žodžiais: „Per kryžių į žvaigždes“.

Didingą kryžių iš vientiso audros nulaužto ąžuolo išskobė ir Anykščių žemėje pastatė skulptorius Tauras Česnulevičius.

Rajono meras Kęstutis Tubis, tardamas susirinkusiems į iškilmes sveikinimo žodį kalbėjo, kad rajonui yra didelė garbė turėti savo Palaimintąjį, kurio garbei pašventintas kryžius. Pasak mero, buvo nemažai rūpesčių, kol iš verslininko buvo nupirktas hektaras žemės, kurioje dar išlikę Arkivyskupo trobos pamatai. Meras džiaugėsi, kad pasisekė sėkmingai įvykdyti katalikiškąją pareigą ir patikino, kad „ši vieta bus tinkamai prižiūrima“.

Pašventintas kryžius. Nuotr. „Šilelis“

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys džiaugėsi, kad garbe turėti savo Palaimintąjį gali pasidalinti su anykštėnais, nes Molėtų krašto žemėje Alantoje amžino poilsio  atgulusi  Arkivyskupo mama, o Skiemonių kraštas anksčiau priklausė Alantos parapijai. „Šiandien T. Matulionis įrodė, kad būti krikščioniu reikalinga ir būtina. Saugokime jo atminimą“, – kvietė Molėtų rajono meras.

Pasibaigus šventinimo iškilmėms, Skiemonių ir Alantos parapijų klebonas Sigitas Sudentas visus pakvietė į Šv. Mišias Palaimintojo garbei Alantos Šv. Jokūbo bažnyčioje, kurioje 1873 metais buvo pakrikštytas mažasis Teofilius.

Po Šv. Mišių  maldininkų procesija ėjo į Alantos kapines aplankyti, padėti gėlių, pasimelsti ir nusilenkti Arkivyskupo motinai Onai Juočepytei – Matulionienei.

www.silelis.res.lt

Rekomenduojame