Skambėk, Teofiliau!

Mons. Algirdas Jurevičius

1 030

Minint Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį 2018 m. liepos 6 dieną Elektrėnų bažnyčioje buvo pašventinti trys nauji varpai. Šv. Mišioms vadovavo ir visus pasveikino Valstybės dienos proga Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kartu šv. Mišias koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius.

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebono iniciatyva garsioje Felčinskių varpų liejykloje buvo nulieti trys varpai. Pats didžiausias varpas yra skirtas Palaimintojo Teofiliaus garbei, antrasis varpas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, o trečiasis – šv. Kazimierui.

Po šv. Mišių pašventinus varpus juos prakalbino trys vyskupai, švelniai traukdami už tautinės juostos, sujungtos su varpo šerdimi. Vysk. J. Ivanauskas išreiškė viltį, kad šie varpai pasveikins ir popiežių Pranciškų, pravažiuojantį pro Elektrėnus autostrada. Kol varpai neįkelti į bokštus, kiekvienas pamaldų dalyvis galėjo prieiti, apžiūrėti, paliesti ir net paskambinti varpais.

Skambėk, Teofiliau, skambėk Lietuva, skambėk Kazimierai!

Rekomenduojame