Veiviržėnų parapijiečiai prie pal. Teofiliaus

Veiviržėnų parapija

Vitalijaus Janušonio nuotr.
899

2018 m. gegužės 22 dieną Veiviržėnų parapijos klebonas kun. Vidmantas Gricius pakvietė tikinčiuosius vykti į Kaišiadoris. Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje parapijiečiai dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovado kun. V. Gricius, o pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Mišių pabaigoje, parapijiečių akivaizdoje Veiviržėnų šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonui buvo perduota palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija su jos autentiškumą patvirtinančiais dokumentais. Palaimintojo relikvija gegužės 30 dieną Veiviržėnų bažnyčioje bus iškilmingai įdėta į naujai pagamintą altorių.

Po mišių generalvikaras mons. A. Jurevičius maldininkus pakvietė agapei į Sielovados centro salę. Pasveikinti tikinčiųjų atvyko jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Pasivaišinę piligrimai nusifotografavo bendrai nuotraukai. Klebonas V. Gricius padėkojo vyskupui ir generalvikarui už šiltą priėmimą bei parapijai skirtą palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją. Gavę vyskupo palaiminimą, piligriminės kelionės dalyviai išvyko į namus.

Nuotraukų autorius – Vitalijus Janušonis

Rekomenduojame