Vilniaus arkikatedroje atveriama palaimintųjų relikvijų koplyčia

www.vilnensis.lt

Vilniaus Arkikatedra bazilika. Evaldo Lasio nuotr.
1 392

Gruodžio 8 dieną, šeštadienį, 12.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias minint palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus vyskupo sostą šimtąjį Jubiliejų aukos J.E. arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Po pagrindinių jubiliejaus šv. Mišių katedroje bus atverta istorinė Šv. Petro koplyčia, kurioje nuo šiol bus gerbiamos dviejų Lietuvos palaimintųjų arkivyskupų – pal. Jurgio ir pal. Teofiliaus – relikvijos. Relikvijos bus perneštos nuo centrinio altoriaus į koplyčią, kurią puoš palaimintųjų Jurgio Matulaičio (1871–1927) ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) atvaizdai.

Koplyčios centre, virš relikvijoriaus su pal. Jurgio relikvija, išvysime mozaiką, sukurtą Vatikano dirbtuvėse 1987-aisiais palaimintojo Jurgio beatifikacijos Romoje proga. Kairėje pusėje stovės pal. Teofiliaus relikvijorius, virš jo – kanoninis palaimintojo paveikslas. Ankstesnius laikus mena koplyčios dešinėje stovintis vysk. Vladislovo Bandurskio (1865–1932) antkapinis paminklas.

Vyskupas Teofilius Matulionis daugelį kartų lankė ir meldėsi Vilniaus arkikatedroje, žavėjosi ir sekė šv. Kazimiero šventumo pavyzdžiu. 1940 m. vasario 16 dieną dalyvaujant Lietuvos valdžios ir kariuomenės atstovams, katedroje, aukojo iškilmingas pontifikalines šv. Mišias už Lietuvos laisvę.

„Lankydamasis Lietuvoje popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į mūsų himno eilutę: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.“ Iš tiesų, šiais metais minėjome ne vieną svarbių, lemtingų, Dievo palaimos kupinų praeities įvykių jubiliejų. Švęsdami juos galime sustiprėti, iš naujo atrasti savo tapatybę ir šaknis. Todėl labai prasminga, kad Vilniaus arkivyskupijai metų pabaiga yra pažymėta palaimintojo Jurgio, mūsų ganytojo, įžengimo į Vilniaus Katedrą šimtmečio švente“, – džiaugėsi arkivyskupas Gintaras Grušas.

Arkivyskupas išreiškė viltį, kad Katedros koplyčia, kurioje nuo šiol bus gerbiamos palaimintųjų vyskupų Jurgio ir Teofiliaus relikvijos, vieną dieną taps šventųjų koplyčia. „Jie yra mūsų užtarėjai Danguje. Ne mes juos vedame į Dangų, tai jie ten mus nuves, jei su pasitikėjimu, kantriai prašysime reikalingų malonių“, – sakė ganytojas.

Vilniaus arkivyskupas pažymėjo, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso šimtmetis tapo proga atstatyti teisingumą dar vienam Vilniaus ganytojui – Dievo tarnui vyskupui Janui Cieplakui (1857–1926). 1925 m. jis buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupu, tačiau mirė pakeliui į Vilnių. Vyskupas Janas Cieplakas, kuris Sankt Peterburge darbavosi kartu su palaimintuoju Teofiliumi, buvo sovietų aršiai persekiojamas, net nuteistas mirties bausme, tačiau tarptautinei bendruomenei spaudžiant išsiųstas iš sovietinės Rusijos. Jo palaikai ilsisi Vilniaus Katedroje, kaip tik toje vietoje, kur iki šiol stovėjo pal. Jurgio Matulaičio biustas. „Grąžinant Vilniaus Katedrą tikintiesiems, čia palaidoto vyskupo J. Cieplako biustas buvo nuimtas ir jo vietoje pastatytas pal. Jurgio biustas. Dabar į vietą grįš Dievo tarno vysk. J. Cieplako biustas bei antkapinė lenta, o palaimintasis Jurgis bus gerbiamas relikvijų koplyčioje. Visi trys ganytojai – pal. Jurgis, pal. Teofilius ir Dievo tarnas Janas Cieplakas – buvo šventumo švyturiai labai sudėtinguose XX amžiaus istorijos verpetuose“, – sakė Gintaras Grušas.

Vyskupas Janas Ciepliakas kartu su kunigu Teofiliumi buvo teisiamas Maskvoje 1923 metais, kovo 25 dieną. Iš vyskupo Ciepliako kunigas Teofilius išmoko tvirtos laikysenos bolševikų antireliginių reikalavimų atžvilgiu.

Parengta pagal www.vilnensis.lt

Vyskupas Janas Ciepliakas su kunigais pasiruošę priimti kankinystę Vyskupas Janas Ciepliakas kartu su Peterburgo kunigais Parodomasi vyskupo Jano Ciepliako ir Peterburgo kunigų teismas Maskvoje, 1923 m. kovo 25 d. (Verbų sekmadienis)

 

 

 

 

 
Apie vyskupą Janą Ciepliaką kviečiame skaityti čia:
Rekomenduojame