Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje atidengta ir pašventinta pal. Teofiliaus Matulionio atminties lenta – relikvijorius

kun. Marius Talutis

1 089

Vilniaus šv. Ignoto bažnyčia – pagrindinė Lietuvos kariuomenės ordinariato bažnyčia. 2019 m. joje buvo atidengta ir pašventinta palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminties lenta – relikvijorius.
Vyskupas Teofilius 1940 m. balandžio-birželio mėn. ėjo Vyriausiojo Lietuvos kariuomenės kapeliono pareigas.

Kun. Mariaus Talučio nuotr.

Rekomenduojame