Pal. Teofiliaus Matulionio pėdomis

Teksto autorė Rūta Balužienė

Nuotrauka iš Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenės archyvo
1 348

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS PILIGRIMYSTĖ PAL. TEOFILIAUS MATULIONIO PĖDOMIS

Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė jau seniai planavo kelionę Lietuvos arkivyskupo, kankinio, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdomis. Taigi, gruodžio 2 dieną mes visi – dideli ir maži – susirinkome prie Soboro, susėdome į didelį autobusą ir patraukėme link Birštono. Kelionę paįvairino kapelionato diakono vyr. srž. Audriaus Jesinsko paruošta viktorina.

Birštono sakralinis muziejus įsikūręs buvusios klebonijos pastate, kuriam jau apie 120 metų. Sovietmečiu tai buvo gyvenamasis namas. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pastatus atsiėmė teisėtas savininkas – Birštono Šv. Antano Paduviečio parapija. Kunigo dekano monsinjoro J. Dalinevičiaus iniciatyva ir Birštono savivaldybės dėka sakralinio muziejaus įkūrimo idėja buvo įgyvendinta.

Muziejuje mus maloniai pasitiko dr. Roma Zajančkauskienė, nuoširdi Palaimintojo Teofiliaus gerbėja ir ambasadorė, kuri supažindino bendruomenę su pal. T. Matulionio gyvenimo ir kančios istorija, įkvėpė geriau pažinti ir pamilti šį iškilų Lietuvos arkivyskupą.

Toliau mus kelias nuvedė į Kaišiadorių katedrą, kur palaimintojo Teofiliaus vardu pavadintos koplyčios altoriuje, patalpintas sarkofagas su jo palaikais.

Nors arkivyskupas jau 1943 metais tapo Kaišiadorių vyskupu, tačiau 1958-aisiais sovietų valdžios buvo ištremtas į Šeduvą.  Iš čia jis slapta nuo valdžios rūpinosi savo vyskupijos reikalais. Kaišiadorių katedroje diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas bendruomenės nariams pravedė Dievo Žodžio liturgiją. Vėliau apie katedros istoriją bei palaimintojo Teofiliaus darbus vyskupijoje papasakojo Kaišiadorių katedros dekanas.

Grįžome į Kauną smagiai nusiteikę, praturtėję po pažintinės kelionės.

Šaltinis www.ordinariatas.lt

Nuotraukos iš Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenės archyvo

Rekomenduojame