Pal. Teofiliaus relikvijų inauguracijos šventė Suvalkuose

Kun. Marius Talutis

896

Suvalkų miestas daugelio lietuvių mintyse šiandien siejasi su pirkėjų srautais vykstančiais iš Lietuvos ieškoti pigesnių prekių. Dabar atvykę į Suvalkus lietuviai galės didžiuotis jog jų tautietis, kankinys, palaimintasis Teofilius yra ypatingai gerbiamas Suvalkų mieste.

Rugsėjo 14 dieną, švenčiant Kryžiaus Išaukštinimo šventę Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje įvyko iškilminga vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė. Beje, šioje šventovė du kartus per mėnesį jau daugybė metų aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Šventėje dalyvavo ir šv. Mišių celebracijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas drauge su kunigais svečiais. Sveikindamas susirinkusius ir sakydamas homiliją J.E. Vyskupas Jonas įžvelgė didelį sutapimą jog palaimintojo Teofiliaus relikvijos pagerbiamos šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, Jėzaus Širdies bažnyčioje ir tuo pačiu Dievo Gailestingumo šventovėje. Visi šie slėpiniai siejasi Kankinio šventumo istorijoje. Ganytojas taip pat akcentavo, kad vyskupo Matulionio pastoracinė tarnystė ir kankinystė už Kristų pranoksta vienos tautos ribas, nes jo gyvenime ypač spalvingai atsiskleidžia Visuotinės Bažnyčios turtingumas. Tarp šventės dalyvių džiugu buvo matyti nemažą būrį Suvalkų lietuvių pasipuošusių tautiniais rūbais bei Lietuvos Respublikos konsulą Seinuose Vaclav Stankievič. Visus svetingai priėmė, pasveikino ir tėviškai globojo šios iniciatyvos autorius, nenuilstantis Dievo Gailestingumo šventovės rektorius ir palaimintojo Teofiliaus mylėtojas kunigas prelatas Jerema Sykulski, visiems pažadėjęs išmokti lietuviškai melstis palaimintojo Teofiliaus litanija.

Palaimintasis Teofilius priskiriamas prie Dievo Gailestingumo pamaldumo apaštalų šalia šv. Faustinos, šv. Jono Pauliaus II ir pal. Mykolo Sopočkos, nes pirmasis iš Bažnyčios vyskupų platino Dievo Gailestingumo vainikėlį ir apie 1937-1939 m. Kaune užsakė nutapyti Gailestingumo paveikslo kopiją, prie kurios 1943-1946 m. Kaišiadoryse kasdien aukodavo šv. Mišias Kaišiadorių kurijos koplyčioje. Šiandien šis paveikslas kabo Dievo Gailestingumo koplyčioje Kaišiadorių katedroje.

Po Mišių lauke, tamsoje buvo einamas kryžiaus kelias, nes anot Suvalkų klebono prelato Jeremos, vyskupiškas Teofiliaus Matulionio šūkis buvo „Per kryžių į žvaigždes“, o žvaigždžių diena nesimato, reikia eiti naktį į tamsą. Nepaprastai didelė garbė mums, lietuviams, kad šiandien Suvalkuose sužibo nauja „žvaigždė“, mūsų tautietis ir mūsų globėjas – palaimintasis kankinys Teofilius.

Ši nuostabi iniciatyva sulaukė nemažo Lenkijos žiniasklaidos dėmesio. Apie palaimintąjį Teofilių pranešė vietiniai Suvalkų žurnalistai, Elko vyskupijos leidiniai bei Lenkijos katalikiška televizija „Trwam“.

Rekomenduojame