Pal. Teofilius Matulionis – laisvas žmogus

Kun. Marius Talutis

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis
808

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškyje, Alantos valsčiuje. Anksti neteko mamos, patyrė sunkumų norėdamas mokytis. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje ir ten 1900 m. kovo 4 d. įšventintas kunigu. 1929 m. ten pat slapta konsekruotas vyskupu.

Gyvendamas XIX–XX amžių sandūroje susidūrė ir nukentėjo nuo trijų svetimų ideologijų – carizmo, nacizmo ir komunizmo. Laikydamasis Kristaus Evangelijos, išliko tvirtas tiesos liudytojas ir laisvas žmogus. Jam teko 16 metų kalėti beveik dešimtyje įkalinimo įstaigų. 5 kartus buvo teistas, 4 kartus mėginta jį nunuodyti. Visą gyvenimą neturėjo kiek pastovesnės gyvenamosios vietos. Lageriuose dirbo pačius sunkiausius, alinančius darbus, tačiau niekada nesiskundė dėl patirtų sunkumų ir nekaltino tų, kurie jį kankino. Neprarado giedros nuotaikos ir švelnaus tėviško gerumo. Buvo ypač pamaldus Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, pirmasis įsteigė Lietuvoje nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją ir pirmasis ėmė skleisti maldingumą Dievo Gailestingumui. Gynė tikinčiųjų teises ir žmogaus orumą, dirbo misijose Rusijoje. Liko tvirtas ir ištikimas Kristui pačiomis sudėtingiausiomis gyvenimo sąlygomis, atliko sielovados tarnystę būdamas ir nelaisvėje.

Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, praėjus kelioms dienoms po kratos ir suleistos injekcijos, palaidotas savo vyskupijos katedroje Kaišiadoryse. Palaimintuoju kankiniu paskelbtas 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje.

Jėzau, atvėrei mums begalinę sielos paslaptį: neribotą gailestingumą, viską nugalinčią meilę, nusižeminimo jėgą, kančią, skausmą parodei kaip sielos vaistą. Jėzau, angelų, serafimų, kerubimų lydimas įžengei į dangų šventųjų džiaugsmui, o mums per visas dienas pasilikai Meilės Sakramente. Jėzau, visokios laimės Kūrėjau, leiski mums gyvenimu džiaugtis kaip Dievo dovana, bet apsaugok mus nuo per didelio prisirišimo prie žemės gėrybių, mokyki mus ieškoti, siekti, kovoti dėl dangaus vertybių.

Magnificat

Rekomenduojame