Palaimintojo relikvijos į Rusiją

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Pal. Teofiliaus relikvijos
1 403

Maskvos katalikų arkivyskupo Paulo Pezzi prašymu 2018 m. balandžio 14 d. Maskvos arkivyskupo atstovui buvo perduotos keturios palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos su jų autentiškumą patvirtinančiais dokumentais. Palaimintojo relikvijos bus iškilmingai gerbiamos šiose Rusijos katalikų bendruomenėse:

  • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo katedroje (Maskva);
  • Palaimintojo Teofiliaus statytoje Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (St. Peterburgas);
  • St. Peterburgo kunigų seminarijoje;
  • Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės bažnyčioje.

Palaimintasis Teofilius nepaprastai rūpinosi misijomis Rusijoje, tačiau susidūrė su daugybe kliūčių. Nuostabu, kad palaimintasis jau kitu būdu naujai pradeda savo misiją Rusijoje.

Rekomenduojame