Palaimintojo T. Matulionio palaikai sugrąžinti į Kaišiadorių katedrą

Nuotr. Dalius Šatrauskas, Kaišiadorių vyskupija

2 396

2017 m. birželio 26 dienos rytą pal. Teofiliaus Matulionio sarkofagas iš Vilniaus arkikatedros bazilikos buvo išlydėtas į Kaišiadoris. Kaišiadorių miesto aikštėje didžiulis būrys žmonių nekantriai laukė pasirodant relikvijas lydinčio kortežo. Pirmose eilėse stovėjo dvasininkai, regalijomis pasipuošęs Kaišiadorių rajono savivaldybės meras, seimo narė Laimutė Matkevičienė, bei kiti valdžios atstovai.

Palaimintojo sarkofagą į Kaišiadorių katedrą aidint varpams iškilmingai įnešė Lietuvos kariuomenės garbės kuopa. Kaišiadorių vyskupas Jono Ivanausko kalba buvo keletą kartų nutraukta audringų plojimų ir džiaugsmingų ovacijų šūksnių. Pilna katedra žmonių tiesiog tryško džiaugsmu dėl to, kad savo tarpe turi Palaimintąjį.

Po liturginės dieninės maldos vysk. Jonas Ivanauskas išreiškė padėką vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui, kuris 1990 metais pradėjo beatifikacijos bylą. Daugelio tikinčiųjų akyse buvo džiaugsmo ašaros. Virpančiu iš jaudulio balsu vysk. J. Matulaitis dėkojo Dievui už šią malonę ir meldė pal. Teofiliaus užtarimo.

Sutikimo iškilmėse taip pat dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei kiti dvasininkai. Tikintieji galėjo prieiti prie sarkofago asmeninei maldai. Dalyvavusieji gavo pal. Teofiliaus Matulionio paveikslėlį. Visų lūpose ir širdyse skambėjo maldavimas: „Palaimintasis Teofiliau, užtark mus!”

Mons. Algirdas Jurevičius

Rekomenduojame