Vyskupas Teofilius – seminarijos kurso globėjas

Kun. Marius Talutis

Kauno kunigų seminarijos nuotr.
1 053

Ne vieną maloniai nustebino žinia jog Kauno kunigų seminarijos pirmojo filosofinio kurso studentai savo kurso globėju pasirinko palaimintąjį vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį. Šiame kurse kunigystei ruošiasi 6 seminaristai iš Vilkaviškio, Kauno, Šiaulių ir Telšių vyskupijų. Linkime jiems išminties ir tvirtumo pašaukimo kelyje užtariant vyskupui Teofiliui.

Palaimintasis kankinys artimai susijęs su Kauno kunigų seminarija. Nors jis baigė Petrapilio kunigų seminariją, tačiau gyvendamas Kaune ir Kaišiadoryse 1933-1946 metais jis dažnai joje lankydavosi, atlikdavo iškilmingas liturgines apeigas. Pavyzdžiui Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, vyriausias pagal amžių Lietuvos vyskupas, puikiai atsimena kaip vyskupas Teofilius jų kursui iškirpo tonzūras galvose – kunigystės kandidato paskyrimo apeiga ženklinanti pasaulio atsisakymą. Kiti vyresnieji kunigai atsimena vyskupą Teofilių ateinantį į seminariją klausyti klierikų išpažinčių. Liudija jį buvus itin dėmesingą, tėvišką, gailestingumo kupiną nuodėmklausį. Legendinis monsinjoras Alfonsas Svarinskas savo autobiografinėse knygose prisimena jog Kauno kunigų seminarijoje buvo įstojęs į vyskupo Teofiliaus įsteigtą Misijų Rusijoje būrelį, kurio pagrindinis tikslas buvo ruošti kunigus darbui Rusijoje.

Kunigaudamas Peterburge kunigas Teofilius kurį laiką kai trūko dėstytojų, dėstė būsimiesiems Mohiliovo vyskupijos kunigams liturgiką. Ir gyvenimo pabaigoje jis apie klierikus dažnai kalbėdavosi, nerimavo dėl sovietinės valdžios daromos įtakos seminarijai, stengėsi seminaristams padėti ir juos remti. Taigi Kauno kunigų seminarijos kursas turi ypatingai artimą ir dėmesingą globėją, kuris nepaprastai mylėjęs ir gerbęs kunigystės šventimų malonę labai atsakingai rinkosi šį kelią ir ištikimai juo ėjo 62 metus.

http://www.kks.lcn.lt/index.php/bendruomene/klierikai/

Rekomenduojame