Kalėdinis sveikinimas

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

711

Gerbiami svetainės www.teofilius.lt skaitytojai,

Džiaugiuosi, kad jau prabėgo beveik metai, kaip turime internetinį puslapį www.teofilius.lt, supažindinantį su Palaimintuoju Teofiliumi ir žadinantį mūsų pasitikėjimą Palaimintojo užtarimu. Nors pal. Teofiliui skirti metai baigėsi, tačiau puslapis ir toliau veiks pasipildydamas neskelbta medžiaga, naujomis įžvalgomis, ir nekantriai laukdamas savo skaitytojų. Biblijoje pasakyta, kad „žmogus – gelmė, o širdis jo – bedugnė“ (Ps 64, 7), todėl su dar didesniu uolumu siekime pažinti Palaimintąjį ir pasitelkime jo užtariantį dalyvavimą savo kasdienybėje.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga leiskime, kad į mus prabiltų pats pal. Teofilius, 1943 metais vienam savo bičiuliui taip rašęs: „Priimk mano nuoširdų sveikinimą ir geriausius linkėjimus Viešpaties Jėzaus gimimo šventės ir Naujųjų metų proga. Te geras Jėzus laiko Tave, Mylimas Kolega, savo globoje, laimina visus Tavo sumanymus ir duoda sulaukti taikos ir ramybės, kurias pažadėjo iš prakartėlės. […] Būk sveikas. Milįs Tave Tavo +Teofilius“.

Palaimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2018-ųjų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus metų!

Mons. dr. Algirdas Jurevičius
Svetainės kuratorius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras
Rekomenduojame