Kelionė su Teofiliumi

Autorius – mons. dr. Algirdas Jurevičius.
Su atitinkamomis nuorodomis meditacijas galima platinti visais būdais.

  • 2017-07 | „Palaimintojo Teofiliaus ikonografijos žinia“ (DOC | PDF)
  • 2017-05 | „Mylima arkivyskupo Teofiliaus šventoji“ (DOC | PDF)
  • 2017-04 | „15 kalėjimo Velykų“ (DOC | PDF)
  • 2017-03 | „Apsisprendimas – geriau mirti!“ (DOC | PDF)
  • 2017-02 | „Eucharistija persmelktas gyvenimas“ (DOC | PDF)
  • 2017-01 | „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“ (DOC | PDF)

Autorius – kun. Marius Talutis.
Su atitinkamomis nuorodomis meditacijas galima platinti visais būdais.

  • 2017-06 | „Teofilius Matulionis ir Vilnius“ (DOC | PDF)