Šv. Mišios dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems

Daliaus Šatrausko nuotr.

299

Iškilmės Šv. Mišios. Padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems.

   

Rekomenduojame