Šv. Mišios už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę (2018-06-14)

Birželinės pamaldos

Daliaus Šatrausko nuotr.
956

Malda už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis kartu su vyskupijos kunigais.

Daliaus Šatrausko nuotr.

Rekomenduojame