Šv. Mišios už kunigus, seminaristus ir naujus pašaukimus (2018-06-16)

Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą - sutaną.

Daliaus Šatrausko nuotr.
1 105

Šv. Mišiose meldėmės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus. Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną.

Daliaus Šatrausko nuotr.

Rekomenduojame